ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJU

Nauczymy Cię jak sobie z nimi radzić i jak pracować nad wspieraniem zachowań pożądanych.


DLA KOGO:

  • instytucji oświatowych i terapeutycznych – przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, placówek rehabilitacyjnych
  • psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, terapeutów

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

  • jaka jest specyfika funkcjonowania osób z autyzmem, innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • jakie są rodzaje i kategorie zachowań niepożądanych i ich przyczyny
  • jakie są możliwe podejścia, metody i strategie w pracy nad zachowaniami niepożądanymi
  • jak sobie radzić z zachowaniami niepożądanymi – model postępowania: opis i analiza zachowania, przyczyna zachowania, zaspokajanie potrzeb i kompensowanie zaburzonych funkcji, wprowadzanie i realizowanie strategii, ewaluacja
  • jak pracować nad wspieraniem zachowań pożądanych: MODEL PBS (Positive Behavior Supports)
  • jaka jest rola najbliższego otoczenia w pracy nad zachowaniem

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT:
Szkolenie zamknięte: 3600 zł / 24-osobowa grupa
Szkolenie otwarte: 300 zł / osoba

PROWADZĄCY: mgr Joanna Przybyła