TEORIA UMYSŁU W PRAKTYCE

SZTUKA ZROZUMIENIA ROZUMIENIA

Skąd u osób z autyzmem biorą się problemy w relacjach społecznych i jak temu zaradzać.


DLA KOGO:

  • instytucji oświatowych i terapeutycznych – przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, placówek rehabilitacyjnych
  • psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, terapeutów

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

  • czym są dziecięce teorie umysłu i jak powstają w procesie rozwoju człowieka
  • jakie trudności mają osoby z autyzmem w rozpoznawaniu własnych stanów umysłu oraz problemy z przypisywaniem stanów umysłu innym
  • jakie są poziomy rozpoznawania stanów emocjonalnych i stanów informacyjnych
  • jakie są sposoby uczenia dzieci z autyzmem czytania umysłu – system czytania umysłu wg Simona Barona-Cohena
  • jakie jest znaczenie teorii umysłu we wczesnym diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT:
Szkolenie zamknięte: 3600 zł / 24-osobowa grupa
Szkolenie otwarte: 300 zł / osoba

PROWADZĄCY: mgr Paweł Pflegel