SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
zamawiane są przez konkretną instytucję i realizowane w jej placówce; terminy szkoleń ustalane są indywidualnie z instytucją zamawiającą
SZKOLENIA OTWARTE
są skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych konkretną problematyką; terminy ustalane są na bieżąco i zamieszczane w zakładce KALENDARZ
INFORMACJE DODATKOWE
każdy uczestnik szkolenia lub kursu otrzymuje materiały szkoleniowe zawierające wydrukowaną prezentację oraz pakiet narzędzi omawianych i stosowanych podczas zajęć a także zaświadczenie wydane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, na podstawie §3 pkt.5 oraz §18 ust.2

AUTYZM – JAK TO ZDIAGNOZOWAĆ!
Autyzm ma tysiące twarzy.
Nauczymy cię jak je rozpoznawać!
DZIECKO Z AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU
Jak mu pomóc zaistnieć w grupie rówieśniczej.
DIAGNOZA FUNKCJONALNA DZIECKA
Z ZABURZENIAMI ROZWOJU
Profil Psychoedukacyjny PEP-R E.Schoplera.
UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA,
AUTYZMEM W SZKOLE
Jak sprostać wyzwaniom edukacji włączającej.
INDYWIDUALNY PROGRAM
TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY
Skuteczne strategie w terapii
dziecka z zaburzeniami rozwoju.
TEORIA UMYSŁU W PRAKTYCE
Skąd u osób z autyzmem biorą się problemy w relacjach społecznych i jak temu zaradzać.
DZIECKO Z AUTYZMEM
Nauczymy Cię jak wspomagać jego rozwój!
ZACHOWANIA TRUDNE U OSÓB
Z ZABURZENIAMI ROZWOJU
Jak sobie z nimi radzić i jak pracować
nad wspieraniem zachowań pożądanych.