Paweł Pflegel – psycholog, nauczyciel dyplomowany, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kierownik zespołu diagnostyczno-konsultacyjnego w Pracowni Wspierania Rozwoju STIMULUS, członek i konsultant Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, psycholog i terapeuta w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu dla osób z autyzmem, współredaktor Ogólnopolskiego Informatora ze Świata Autyzmu „Autyzm Newsletter”, członek zespołu redakcyjnego Półrocznika "Autyzm" wydawanego przez Fundację Dom RainMana w Gdańsku, autor bloga autyzm-biologia.

Ukończył m.in. cykl szkoleniowy z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji w ramach projektu Autyzm-Akademia dla NGO’s realizowanego przez fundację Synapsis w latach 2006-2008; uczestniczył w warsztatach nt. Perspektywy wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzonych przez Ricardo Canal Bedia, zorganizowanych przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie w 2014 r.

Od 16 lat zajmuje się diagnozą różnicową i funkcjonalną oraz terapią psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od 2001 roku prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi. Od 2003 roku występuje na konferencjach organizowanych zarówno przez ośrodki naukowe jak i organizacje pracujące na rzecz osób z autyzmem z całej Polski.