GOPROGRESS SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Ostrowskiego 30b, 56-342 Wrocław
tel. 717 234 234, mob. 785 965 695
mail: szkolenia@goprogress.pl

Wpis do ewidencji NPDN: zaświadczenie nr 06/2014 z dnia 9.07.2014
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: nr ewid. 2.02/00031/2014
Regon: 022514733

Organ prowadzący – GoProgress sp. z o.o.
ul. Osobowicka 151/15, 51-001 Wrocław
NIP: 8952024756, Regon: 022265945, KRS: 0000479784
Idea Bank: 36 1950 0001 2006 0655 6444 0002