Joanna Przybyła - pedagog specjalny, nauczyciel mianowany, terapeuta oraz członek zespołu konsultacyjno-diagnostycznego Pracowni Wspierania Rozwoju "STIMULUS", członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, nauczyciel w szkole dla uczniów z autyzmem (ZPO nr 2 we Wrocławiu), w latach 2010-2012 koordynator projektu Klub Aktywności "Po Drodze" dla dorosłych osób z autyzmem.

Ukończyła m.in. Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom Fundacji Synapsis, cykl szkoleniowy z zakresu pomocy oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem w ramach projektu Autyzm-Akademia dla NGO’s realizowanego przez fundację Synapsis w latach 2006-2008, Studia Podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania na SWPS w Warszawie; uczestniczyła w konferencji szkoleniowej nt. „Trudne zachowania – pozytywne podejście” prowadzonej przez dr Gary’ego W.LaVigna, zorganizowanej w Warszawie w 2011 roku przez fundację Synapsis.

Od 10 lat zajmuje się diagnozą różnicową i funkcjonalną oraz terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od 2010 roku prowadzi szkolenia z zakresu pomocy, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi.