Jacek Śmigiel – pedagog specjalny, nauczyciel mianowany, dyrektor Pracowni Wspierania Rozwoju "STIMULUS", dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli GoProgress, sekretarz zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, w latach 1999 – 2009 nauczyciel w szkole dla uczniów z autyzmem (ZPO nr 2 we Wrocławiu), w latach 2006-2010 koordynator projektu Klub Aktywności "Po Drodze" dla dorosłych osób z autyzmem, w latach 2009-2010 lider zespołu terapeutów ogólnokrajowego projektu partnerskiego „Wsparcie Osób z Autyzmem” realizowanego przez PFRON.

Ukończył m.in. cykl szkoleniowy z zakresu pomocy oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem w ramach projektu Autyzm-Akademia dla NGO’s realizowanego przez fundację Synapsis w latach 2006-2008; uczestniczył w konferencji szkoleniowej dotyczącej Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu w Polsce oraz warsztatach nt. Perspektywy wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzonych przez Ricardo Canal Bedia, zorganizowanych przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie w 2014 r.

Od 15 lat zajmuje się diagnozą różnicową i funkcjonalną oraz terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu pomocy, diagnozy i terapii osób z zaburzeniami rozwojowymi.