DZIECKO Z AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU

Dziecko z autyzmem nie wykorzystuje okazji rozwojowych, jakie stwarza otoczenie.

POKAŻEMY CI JAK MU POMÓC ZAISTNIEĆ W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ.


DLA KOGO:

  • przedszkoli publicznych i niepublicznych, punktów przedszkolnych; placówek masowych, integracyjnych, specjalnych, terapeutycznych
  • nauczycieli, psychologów, logopedów, pedagogów, terapeutów

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

  • jaka jest geneza autyzmu, jakie są jego przyczyny i patomechanizmy
  • jaka jest specyfika funkcjonowania dziecka z autyzmem – zaburzone obszary, objawy towarzyszące, trudności i bariery
  • jakie są priorytetowe zadania przedszkola i wyzwania integracji w grupie przedszkolnej
  • jakie są podstawowe zasady pracy i strategie postępowania z dzieckiem autystycznym: strukturalizacja czasu i przestrzeni, system motywacyjny, system komunikacji, modyfikacja zachowań, teoria umysłu
  • jak diagnozować i zaspokajać potrzeby rozwojowe dziecka - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny jako model wspomagania rozwoju

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT:
Szkolenie zamknięte: 3600 zł / 24-osobowa grupa
Szkolenie otwarte: 300 zł / osoba

PROWADZĄCY: mgr Paweł Pflegel, mgr Jacek Śmigiel