DZIECKO Z AUTYZMEM - JAK WSPOMAGAĆ JEGO ROZWÓJ

AUTYZM PATOLOGIZUJE ROZWÓJ DZIECKA!

Zaburzenie to dotyka wszystkich dziedzin życia człowieka, wywierając trwały wpływ na jego rozwój i funkcjonowanie.

NAUCZYMY CIĘ JAK MU POMAGAĆ!


DLA KOGO:

  • placówek oświatowych i terapeutycznych – przedszkoli, specjalnych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju
  • psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

  • jaka jest specyfika funkcjonowania dziecka z autyzmem – zaburzone obszary, objawy towarzyszące, trudności i bariery
  • jakie są tendencje i priorytety w terapii osób z autyzmem – wybrane formy i podejścia
  • jak ocenić potrzeby i deficyty dziecka – charakterystyka procesu diagnozy funkcjonalnej
  • jak diagnozować funkcjonowanie dziecka – Profil Psychoedukacyjny PEP-R, prezentacja testu, ćwiczenia warsztatowe (próby testowe, obliczanie i prezentacja wyników)
  • jak tworzyć indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
  • jak pracować z dzieckiem autystycznym – zasady i strategie postępowania

CZAS TRWANIA: 16 godzin / 2 dni szkoleniowe

KOSZT:
Szkolenie zamknięte: 6000 zł / 24-osobowa grupa
Szkolenie otwarte: 500 zł / osoba

PROWADZĄCY: mgr Jacek Śmigiel, mgr Paweł Pflegel