AUTYZM – JAK TO ZDIAGNOZOWAĆ!

Autyzm ma tysiące twarzy!

Wg ICD-10 możliwa ilość kombinacji kryteriów samego autyzmu dziecięcego (F84.0) daje 2475 obrazów tego zaburzenia.

NAUCZYMY CIĘ JAK JE ROZPOZNAWAĆ!


DLA KOGO:

  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Punktów Konsultacyjnych, Zespołów Diagnostyczno-Orzeczniczych, Placówek Oświatowych i Terapeutycznych
  • lekarzy, psychologów, logopedów, pedagogów, terapeutów

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

  • jaka jest geneza autyzmu, jakie są jego przyczyny i patomechanizmy
  • jakie są standardy diagnozowania: procedury, kompetencje i zadania członków zespołu
  • jakie są kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu na podstawie klasyfikacji ICD-10 oraz DSM-IV/V
  • jakie są narzędzia diagnozy: obserwacja, próby kliniczne, kwestionariusze pomocnicze, rodzaje wywiadów z rodzicami oraz osobami diagnozowanymi
  • jak różnicować autyzm z innymi zaburzeniami
  • jaki jest „złoty standard” diagnozy w krajach zachodnich: narzędzia ADOS I ADI-R
  • jak przekazać diagnozę rodzicom / opiekunom prawnym i / lub osobie diagnozowanej: wnioski zespołu, zalecenia i wskazówki

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT:
Szkolenie zamknięte: 4800 zł / 24-osobowa grupa
Szkolenie otwarte: 400 zł / osoba

PROWADZĄCY: mgr Paweł Pflegel